Цветоассоциативный тест

Цель теста:

Позволяет Вам оценить Ваше состояние перед началом основного тестирования, уровень напряжения (стресса), активность и коммуникативные способности.

Тест структуры интеллекта

Цель теста:

оценить уровень Вашего интеллекта и его различных составляющих, в том числе уроверь вербального и невербального интеллекта.

Определение свойств нервной системы

Цель теста:

оценить особенности Вашей нервной системы (помехоустойчивость, силу и функциональную подвижность нервных процессов), т.к. они существенным образом влияют на Вашу способность к эффективной деятельности в той или иной сфере.

Определение психологического типа

Цель теста:

определить Ваш психологический тип и соответствующие ему особенности Вашего поведения и деятельности.

Ефективність психодіагностичних методик значно підвищується у випадку використання психодіагностики не як добірки тестів, а як психодіагностичної системи. Для вирішення цієї задачі була розроблені комп’ютерна система психофізіологічних досліджень психомоторної та розумової діяльності людини.

Методика тестування

Передбачає декілька фаз або етапів.
Процес тестування. Респонденту надається можливість виконання тестів у відповідності із запропонованою послідовністю (оптимальною з точки зору валідності результатів).
Процес тестування супроводжується інструктивною підтримкою з наведенням прикладів розв’язування завдань.
Методи тестування. До складу тестів входять такі тести:

 • Кольоро-асоціативний тест (метод парних виборів) – оцінка рівня стресу, ймовірності асоціальної поведінки, балансу психологічних якостей.
 • Визначення типології – тест інформаційного метаболізму (оцінка здібності до певних видів діяльності та індивідуальних властивостей комунікації).
 • Тест структури інтелекту - оцінка здібностей у сферах гуманітарних і точних наук (ТСІ).
 • Тест властивостей нервової системи - оцінка властивостей нервової системи, в тому числі завадостійкість і здатність до ефективної діяльності.

Формулювання завдань та обмеження часу в необхідних випадках наведені в інструкції до кожного окремого тесту.
Оцінка та побудова прогнозу сфери оптимального використання потенціалу індивіда. Ця функція забезпечує співставлення отриманих результатів тестування (після виконання всіх необхідних тестів).

Вірний вибір профессії є вирішальним у Вашій подальшій кар'єрі. Професія, обрана з урахуванням лише соціальних порад, без урахування реального потенціалу людини, може дати людині диплом про вищу освіту, але не гарантує її успішність у подальшій роботі та досягнення життєвого успіху. Причина: прояв фактору, який не завжди враховується батьками і самими молодими людьми, а саме психологічною відповідністю людини вимогам професії.

Зазначена проблема полягає не тільки в професійному доборі, але і в можливості людини максимально реалізувати свій інтелектуальний і духовний потенціал. Праця людини є ефективною і дає їй повне задоволення (як моральне, так і матеріальне) лише випадку повної відповідності психологічним і фізіологічним потребам.

Рішенням зазначеної проблеми є в оцінюванні своїх інтелектуально-комунікативних здібностей до прийняття рішення, чому і де навчатись, чи продовжувати освіту в обраному напрямі і на оволодіння якими спеціальностями є сенс витрачати зусилля. Допомогти в цьому рішенні може професійна орієнтація.

Тестування, яке пропонує ПОтОК, дозволить Вам отримати адекватну оцінку сфери розумової праці, у якій Ви можете досягти найбільшого успіху, концентруючи туди свої зусилля. Крім того, Ви отримаєте інформацію щодо своїх сильних сторін і тих, над якими слід попрацювати для досягнення життєвого успіху.

Чому ми впевнені, що результати такого тестування гарантують об’єктивність і надійність оцінок? Тому що оцінка будується за результатами тестування з урахуванням Ваших інтелектуальних і комунікативних особливостей, а також властивостях Вашої нервової системи.

Ми не враховуємо Ваші чинні смаки та інтереси, ми оцінюємо ваш реальний (можливо навіть прихований) потенціал і даємо можливість для більш широкого та зваженого вибору життєвого шляху.

Бажаємо Вам успіху в житті, сподіваємось, що ПОтОК-тестування допоможе Вам у цьому !

С чего начать

 1. Зарегистрируйтесь на сайте
 2. Войдите под своими данными
 3. Выберите и оплатите разовое тестирование или абонемент
  (для ускорения доступа, - подтвердите ваш заказ фото-копией квитанции на info@potok-ua.com)
 4. После открытия доступа к тестированию - войдите на сайт и внимательно изучите рекоммендации для лучшего результата
 5. Приступайте к тестированию

Успехов!